Erätulilla pitkä historia Pohjois-Karjalassa

Erätulilla pitkä historia Pohjois-Karjalassa

19.12.2023 08:44
Erätulet ovat olennainen osa suomalaista eränkäyntiperinnettä. Pohjois-Karjalan ensimmäiset erätulet syttyivät Patvinsuolla 1976 Raimo Suomisen, Oiva Kärkkäisen ja Matti Kärkkäisen toimiessa puuhamiehinä.

Erätulien äärelle kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja palkitsemaan ansioituneita eränkävijöitä. Vuonna 1980 valittiin ensimmäisen kerran vuoden erämies, jolloin palkittiin Heimo Rautava.  Myöhemmin palkittavien joukkoon lisättiin vuoden kalastajan, nuoren eränkävijän sekä eräkoiran valinnat.

Tänä vuonna erätulet saivat erityisen merkityksen - juhlaerätulet syttyivät Hammaslahdessa piirin viettäessä 70-vuotisjuhlavuottaan. Piiri perustettiin vuonna 1953 kehittämään metsästysseuratoimintaa, ja sen tärkeimpänä tehtävänä on ollut alusta asti metsästysseurojen ja metsästäjien edunvalvonta. Työstä on tullut entistä merkittävämpää yhteiskunnan muutosten myötä.

Metsästys on muuttunut sukupolvien kuluessa, ja tulevaisuuden haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa ovat mittavat. Kuluneena vuonna erityisesti suurpetoasiat ovat olleet otsikoissa, ja suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat koskettaneet monien arkea. Maaseudulla asuvien huoli kotieläimistä ja petopelko on kasvanut. Jokaisella on oikeus asua ja elää turvallisesti koko Suomessa. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on noussut keskusteluihin Suomessa ja EU-tasolla ja Metsästäjäliitto tekee jatkuvasti töitä kannanhoidollisen metsästyksen palauttamiseksi.

Erätulilla palkittiin ansioituneita metsästäjiä ja harrastajia ja kiitettiin kuluneesta vuodesta kaikkia tahoja metsästysharrastuksen hyväksi tehdystä työstä.