Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjalan piiri

Ryhmä
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri on Metsästäjäliiton vanhin piiri.
Se on perustettu 1953, ja sen tunnuseläin on Karhu.
Piirimme jäsenmäärä on yli 13 300 ja jäsenseuroja on piirissämme 200.

 

PIIRIN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON TOIMIA JÄSENSEUROJENSA JA METSÄSTÄJIEN EDUNVALVOJANA

TOIMINTA

Koulutustilaisuudet kattavat metsästysammuntatuomari-. seuratoimihenkilö- ja riistahoitokoulutuksen. Lisäksi piirin toiminnanjohtaja antaa apua seuran sääntöjen ja muiden asioiden hoitamiseksi seurakohtaisesti. Piiri antaa neuvonta ja koulutusapua seuroille heidän tarvisemiin tilaisuuksiin. Erityisesti toimintaa on tuettu nuorisoleireillä. Koulutustilaisuudet ja -apu ovat jäsenseuroille maksuttomia.

Tiedottaminen toteutetaan piirissä ensisijaisesti sähköisesti piirin nettisivujen ja kattavan sähköpostiliikenteen avulla. Lisäksi piiri lähettää kaikille seuroille tarpeen mukaan tiedotteita myös postitse.

Kilpailutoiminta on kattaa monen metsästäjän tarpeellisia metsästystaitoja ylläpitävää harrastusmahdollisuutta niin kuntoa edellyttävissä lajeissa, kuin taitoa ja tarkkuutta vaativissa lajeissa. Piiri järjestää yhdessä sanomalehti Karjalaisen kanssa riistanhoitokilpailuja ja omana kilpailunaan pienpetoihin painottuvan kilpailun.

Piirin jäsenyys maksaa seuroille tällä hetkellä 12€/seuran jäsen, nuorisojäsen 7,25€. Jäsenmaksua vastaan seuran jäsenet saavat merkittäviä etuja niin seurana, kuin yksittäisinä jäseninä. Näitä jäsenetuja ovat mm seurakohtaiset vastuu- ja riistahoitotalkoo vakuutukset, nettipohjainen jäsenrekisteri, erätarvike-, vakuutus- ja polttoainealennukset yhteistyökumppaneiden liikkeistä sekä tietysti korkealaatuinen jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Henkilöjäsenen jäsenmaksu 35€, nuorisohenkilöjäsenen 10€, ja heillä on samat etuudet kuin seurojen jäsenillä.

Muuta toimintaa piiri tarjoaa tukemalla esimerkiksi seurojen järjestämää nuorille suunnattua koulutusta ja vuokraamalla pönttösorvia seuran tapahtumiin.

Lisätietoja jäsenpalveluista ja eduista saat puheenjohtajalta juha.hiltunenatmetsastajaliitto.fi tai puhelimitse 0443415106.