Kansalaisaloite kanahaukan kokonaisrauhoituksen purkamisesta

LAKIEHDOTUS KOSKIEN KANAHAUKAN
KOKONAISRAUHOITUKSEN OSITTAISTA PURKAMISTA
Hyvät Pohjois-Karjalan metsästäjät!
Vuosikokouksessa piirihallitusta pyydettiin edistämään kanahaukan rauhoituksen purkamista.

Arno Westerholm on pannut vireille lakiehdotuksen koskien kanahaukkaa.

Jotta jokainen metsästäjä saa tiedon mahdollisuudestaan antaa ääni
suomalaisen riistan ja luonnonhoidon puolesta, hän onlähettänyt oheisen
tiedotteen. Tässä tiedotteessa hän käy lyhyesti läpi lakiehdotuksen
tärkeimmät asiat.

Linkki aloitteeseen:

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1093