Metkun loppuraportti

SML Pohjois-Karjalan piiri / LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2014

Metsästysharrastuksessa iso mahdollisuus Pohjois-Karjalalle

Pohjois-Karjalassa metsästyksellä on pitkät ja vahvat perinteet. Metsästysseurat ovat olleet keskeisiä toimijoita kylissä. SML:n Pohjois-Karjalan Piiri ja MSL Pohjois-Karjala selvittivät yhteisessä METKU – hankkeessa (Pohjois-Karjalan metsästystoiminnan ja – kulttuurin toimintakentän esiselvitys) metsästysseuratoiminnan ja – harrastuksen tilaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tuloksena voidaan todeta että metsästys- ja erästelytoiminnalla on mahdollista kehittää pohjoiskarjalalaisten kylien elinvoimaisuutta lisäämällä yhteistyötä erityisesti metsästysseurojen, kylien ja matkailutoimijoiden kanssa.

Erästelyssä ei vielä ole hyödynnetty riittävästi perinteisen luonto – ja metsästysharrastuksen kyliä hyödyntäviä mahdollisuuksia. Metsähallitus ja Ruralia – instituutin tekemän tutkimuksen mukaan erästelyllä (metsästys ja kalastus) on huomattavat aluetaloudelliset vaikutukset. Pelkästään Pohjois-Karjalaan erästelyn arvioidaan tuovan n. 3.3 milj. euroa vuodessa ja työllistävä vaikutus on 49,1 htv. Tutkimuksessa selvitetyt lupamaksutulot koskivat vain Metsähallituksen maille ostettuja lupia. Pohjoiskarjalaiset metsästysseurat toimivat pääsääntöisesti yksityisten henkilöiden ja metsäyhtiöiden vuokraamilla alueilla. Näiden alueiden merkitys on Pohjois-Karjalassa Metsähallituksen maa-alueita suurempi.

Hankkeessa selvisi että pohjoiskarjalaisilla kylillä ja metsästysseuroilla on jo nykyisin yksittäisiä toimintoja ja ajatuksia joita yhdistämällä kylien ja toimijoiden yhteistyötä olisi mahdollista lisätä sekä myös vaikuttaa siten kylien elinkelpoisuuteen. Pelkästään luonto-ja erämatkailussa on valtavat mahdollisuudet erilaisiin yhteisiin hankkeisiin.

Tärkeimmiksi kehittämistoimenpiteiksi hankkeessa saatujen selvitysten avulla nousivat:
- maanomistajien ja metsästysseurojen välisen avoimuuden lisääminen siten, että luonto- ja metsästysharrastuksen tietämys ja siten myös hyväksyntä kasvaa
- nuorten luonto-ja erätietoisuuden lisääminen ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen mm luontopäivien/leirien lisäämisellä koulujen ja kansalaisopistojen ohjelmaan
- metsästysseurojen, kylien ja matkailutoimijoiden osaamisen ja vahvuuksien yhdistäminen paikalliset olot huomioiden
- avoimuuden lisäämistä metsästysseurojen ja metsästäjien luonto- ja riistanhoitotyön sisällöstä ja laajuudesta tiedottamisella sekä kohde-esittelyillä

Suomen metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö tulevat hakemaan rahoitusta jatkohankkeelle jonka avulla esiselvityksessä saatuja kehittämistarpeita voidaan viedä pohjoiskarjalaiseen metsästysseuratoimintaan ja Pohjois-Karjalan kylille pilottitoimenpiteinä ja siten edistää kylien elinvoimaisuutta sekä matkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä.
Loppuraportti löytyy tästä
Lisätietoja:

Antti Kuivalainen           
Puheenjohtaja, SML Pohjois-Karjalan Piiri   
Puh. 040 566 5504           
 
Jaana Puhakka
Hanketyöntekijä, MSL Pohjois-Karjala
Puh. 045 184 6336