Metsästyksen eettisyys

Metsästys on arvolaji
Metsästys on maanviljelystäkin vanhempi osa ihmiskunnan historiaa. Nykyään, kun henkemme ei enää riipu saaliista, eräilykulttuurista ja luonnossa liikkumisesta kannattaa nauttia monipuolisesti ja kunnioituksella. Metsästäjänä toimesi ja asenteesi ovat osaltaan ratkaisemassa harrastamisen edellytyksiä myös tulevaisuudessa.

Kunnioita luontoa ja tunne se
Monipuolinen luonnontuntemus tuottaa osaavan eräilijän ja taitavan metsästäjän. Kulje paljon luonnossa ja tutustu metsästysalueesi riistatilanteeseen. Verota kantoja vain kestävän käytön mukaisesti. Tuottavin riistalaukaus voi olla se, joka jätetään ampumatta kannan elinvoimaisuuden vuoksi. Toimi niin, että olet osaltasi säilyttämässä ja rakentamassa monipuolisia elinympäristöjä eläimille.

Viesti asiallisesti
Mieti, kuinka kerrot metsästysharrastuksestasi. Huomioi maanomistajat, luonnonsuojelijat ja muut metsästäjät. Jos keskustelet somessa tai yleisönosastoilla, pysy asiassa ja tiedosta millaisia mielikuvia metsästäjistä välität. Älä levitä huhuja, selvitä tosiasiat. Kerro tilaisuuden tullen metsästäjien tekemästä luonnonhoitotyöstä, kuten pienpetopyynnistä, riistaruokinnasta tai hirvikannan säätelystä.

Kasvata esimerkilläsi
Metsästäjien määrä on tulevina vuosikymmeninä vähenemässä luonnollisen poistuman myötä. Kasvata omalla esimerkilläsi hyviä uusia harrastajia. Auta nuoria tutustumaan metsästykseen. Toimi niin, että esimerkkisi synnyttää vain myönteistä asennoitumista metsästysharrastusta kohtaan. Noudata aina hyvää ase-etikettiä. Valvo metsästyksen laillisuutta.

Huomioi erilaiset luontoharrastuksen tavat
Luonnon suojelu turvaa myös riistan elinympäristöjä. Kunnioita eri lailla ajattelevia ja eri tavoin luonnosta nauttivia. Suunnittele metsästyksesi niin, ettet aiheuta vaaraa, häiriötä tai estettä muille luonnonkäyttäjille. Älä jätä metsästyksestä jälkiä luontoon.

Tekniikka on vain turvaksi
Älä anna teknisten apuvälineiden aiheuttaa vauhtisokeutta ja saalisahneutta. Tutka on tarkoitettu koiran turvaksi, eikä terveen ihmisen tarvitse autoilla joka passipaikalle.

Arvosta riistaa
Metsästä rauhallisesti omien taitojesi ja välineidesi asettamissa rajoissa. Käytä asetta vain tietoisesti ja varmassa paikassa. Haavakko olkoon harvinaisuus, joka etsitään aina nopeasti ja tehokkaasti lopettamista varten. Käsittele saalis taidolla ja arvostuksella. Hyödynnä se aina mahdollisimman suurelta osin.

Kehitä taitojasi metsästäjänä
Pidä lajituntemustasi yllä ja tiedä riistan rauhoitusajat. Tunne aseesi ja pyyntivälineesi sekä niiden ominaisuudet. Ampumaharjoittelu tuo varmuutta ja turvallisuutta aseen käsittelyyn ja johdattaa eettisiin riistalaukauksiin. Päivitä osaamistasi ja kouluta itseäsi metsästäjänä, luonnossa liikkujana ja metsästyskoiran omistajana.
Pohjaa metsästyksesi hienoon perinteeseen ja kehitä harrastusta oman toimintasi kautta entistä kestävämpään ja eettisempään suuntaan.