Ryhmätapaturmavakuutus

Piiri on ottanut ryhmätapaturmavakuutuksen.

Vakuutus on voimassa kaikissa jäsenseuroissamme, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja koskee vain niitä jäseniä, joista jäsenmaksu on maksettu seuraavissa talkoilla tehtävissä töissä:

Riistanhoittyö, riistanhoitoon liittyvä opetustyö ja linnunpönttöjen teko.

Vakuutettuina ovat talkootyöhön osallistuvat alle 75 vuotiaat henkilöt. Vakuutus on voimassa vain vakuutuskirjassa mainitussa talkootöissä ja välittömillä työmatkoilla. Vakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta.

Tapaturman hoitokulut : Vakuutusmäärä 8500€

Haittakorvaus: 25 000€

Kuolemantapauskorvaus: 8 500€ edunsaajan omaiset.

Talkoovakuutus

Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen uuden vakuutusedun – nyt Metsästäjäliiton jäsenseurat kuuluvat talkoovakuutuksen piiriin. Talkoovakuutus korvaa metsästysseurojen ja liiton piirien järjestämien talkoiden ja niihin liittyvien matkojen aikana sattuneet tapaturmat.

Myös liiton aikaisemmat vakuutusedut ovat edelleen voimassa. Muut liiton jäsenilleen tarjoamat vakuutusedut ovat seuratoiminnan vastuuvakuutus ja nuorisovakuutus.

Seuratoiminnan vastuuvakuutusta jäsenseurat voivat hyödyntää, jos seura sattuu aiheuttamaan toiminnallaan vahinkoa jollekin ulkopuoliselle taholle. Nuorisovakuutus koskee alle 20-vuotiaita Metsästäjäliiton leireille ja ampumakisoihin osallistuvia nuoria.

Kaikki mainitut vakuutukset ovat jäsenetuja, joista ei aiheudu jäsenistölle erillis- tai lisäkuluja. Vakuutussopimukset on solmittu If-vahinkovakuutusyhtiön kanssa.