Susiongelmat vaativat uutta ajattelua ja uutta tekniikkaa

Luonnonvarakeskus pannoittaa susia tutkimustarkoituksessa. Talvella 2018 pannoitettiin Itäsuomessa 16 sutta. Susipannoitusta perustellaan myös koiraturvallisuuden lisäämisellä. Riistahavainnot sivuilla olevilla paikkatiedoilla on mukamas mahdollista kartoittaa alueet joilla pantasudet kullakin hetkellä liikkuvat.

Valitettavasti tällä väitteellä johdetaan sekä koirametsästäjiä että kansalaisia harhaan. Nykyiset susien pannoitukset on tehty tutkimustarkoituksessa. Paikkatieto päivittyy onnistuessaan 7 tunnin välein. Käytännössä tieto on sen verran vanhaa, että sen käyttö koiraturvallisuutta ajatellen on mahdotonta. Tilanne on käytännössä päin vastoin eli paikkatieto antaa katteettoman turvallisuuden tunteen. Susi voi olla jo kymmenien kilometrien päässä eli juuri siellä jonne olet mukamas turvallisesti koiraasi päästämässä. Näin on käytännössä jo käynyt.

Susien pantatietoa on mahdollista käyttää koiraturvallisuuden parantamiseksi. Samalla sitä voidaan hyödyntää myös muuten suden aiheuttamien ongelmien ennalta ehkäisyssä. Tämä vaati vain uutta ajattelua ja uutta tekniikkaa. Pantojen tekniikkaa on kehitettävä siten, että paikkatieto voidaan julkaista reaaliaikaisempana kuin nyt. Viive voi olla metsästyskaudella ja metsästysaikaan korkeintaan tunnin. Muulloin viivettä voidaan pidentään mutta se vähentää pantatiedon hyödyllisyyttä esimerkiksi tuotantoeläin vahinkojen ennalta ehkäisyssä. Nimittäin jos myös ajattelua uudistetaan ja tekniikkaa hyödyntäen aletaan seuraamaan pannoitettujen susien liikkeitä reaaliaikaissti voidaan esimerkiksi karkoitukset toteuttaa jo ennen kuin kotieläinvahinkoja on sattunut tai susi on tullut asutusalueelle.

Nykyistä pantatekniikka on muutoinkin syytä tarkastella kriittisesti. Talvella 2018 pannoitettiin 16 sutta. Tällä hetkellä järjestelmässä näkyy vain 8 pantasutta. Yhden suden pannoitus maksaa kokoaisuudessaan 10 000,-. Pannoituksen hyöty onnistuessaan on yksi vuosi. Nykyiset pannat ovat susia jo syntyessään.

Koiraturvallisuus ei ole korjattu pelkästään susien pannoituksilla. Tarvitaan paljon muutakin. Yksi keino on nyt käynnistetty kameraliivien kehittäminen. Reaaliaikaista kuvaa lähettävä kamera antaa koiranomistajalle tärkeää tietoa tilanteesta ja parhaimmillaan sen lisäajan joka riittää tilanteeseen puuttumiseen ja koiran pelastamiseen.

Eli jos oikeasti halutaan ennalta ehkäisyä suden aiheuttamiin ongelmiin, on haettava uutta ajattelua ja uutta tekniikkaa. Vain tekemällä uskottavia toimenpiteitä lisääntyy suden hyväksyttävyys.

Antti Kuivalainen
Puheenjohtaja
SML P-K:n piiri