Piirin vuosikokouksen tiedote

Piirin vuosikokous pidettiin 16.3.2017 Niittylahdessa.

Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Piirin kunniajäseneksi kutsuttiin U. Pekka Kinnunen, Metsästäjäliiton kultaisella ansiomerkillä palkittiin Eero Reijonen ja hopeisella ansiomerkillä Pentti Pulkkinen. Kokouksessa jaettiin myös Karjalaisen riistanhoitokilpailussa ja piirin pienpetojen pyyntikilpailussa menestyneet henkilöt ja seurat. Seurat ilmoittivat piirille pyytäneensä kaikkiaan 2653 vieraspienpetoa (Minkki ja Supikoira)

Kokouksessa oli edustettuna 70 seuraa, joista paikalla oli 110 edustajaa ja heillä oli käytössään 5766 ääntä.

Kokouksessa valittiin erovuorossa olleiden tilalle seuraavat henkilöt vuosiksi 2018 ja 2019:

 Eero Tiainen Kiteeltä, Jari Nykänen (uusi), Nurmeksesta, Marko Holopainen, Outokummusta, Matti Vaakanainen (uusi) Lieksasta, Jouni Tuovinen Joensuusta ja Ari Tenhunen Uimaharjusta

Todettiin: Hallituksessa jatkavat vuoden 2017 Ilkka Jokinen Liperistä, Kari Sinkkonen Kontiolahdelta, Raija Kovero Rääkkylästä, Raimo Hirvonen Polvijärveltä, Pasi Parviainen Tohmajärveltä ja Juha Hiltunen Juuasta

Kokous päätti piirin jäsenmaksuksi 12,00€. Henkilöjäsenet 50€ ja nuorisojäsen (alle 20v) 10€.

Kokous hyväksyi kiitoksin liitteenä olevan kokousponnen SRVA-toiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi  SRVA-toiminnan toimintaedellytykset on turvattava

Riistakeskus vastaa poliisille annettavasta suurriistavirka-avusta. Käytännössä virka-avun toteuttavat riistanhoitoyhdistykset paikallisten metsästäjien avustuksella.

Suurriistavirka-avussa, loukkaantuneen eläimen etsinnästä tai suurpetojen karkottamisesta tai lopettamisessa, korostuu koiran ja metsästäjän osaaminen. Erityisesti loukkaantuneen karhun tai villisian jäljestys ja lopetus sekä suden karkotus vaatii toimivien koirien ja kokeneiden metsästäjien yhteistyötä. Epäonnistuessaan SRVA-tehtävä voi muuttua virka-avussa olevien ihmisten pelastamiseksi.

SRVA-toimintaan sitoutuminen edellyttää metsästäjältä vankkaa kokemusta hirvieläinten sekä suurpetojen metsästyksestä. Lisäksi SRVA-henkilöstöllä tulee olla virheettömästi toimivat testatut koirat. Koirien koulutus on voitava tehdä luonnollisissa olosuhteissa ja se kestää useita vuosia. Koirien toimivuus testataan hyväksytyillä testeillä ja koirien ominaisuuksien ylläpitäminen vaatii jatkuvaa harjoittelua.

SRVA-toiminta on kustannustehokas malli hoitaa loukkaantuneiden eläinten nopea lopetus sekä suurpetojen karkotus tai lopetus. Virka-aputoiminnan häiriötön jatkuminen on myös Metsästäjäliiton tavoite. Virka-aputehtävä on pystyttävä lähtökohtaisesti kuitenkin suorittamaan metsästäjiä tai heidän koiriansa kohtuuttomasti vaarantamatta. Nykyinen susitilanne ei mahdollista koirien kouluttamista ja virka-avun antamista turvallisesti.

Vastuu toimintaedellytysten varmistamisesta kuuluu viranomaisille. Virka-avun suorittaminen ei ole metsästäjille lakisääteinen tehtävä, vaan vapaaehtoista toimintaa. Laadukkaasti toimiva koira on omistajalleen mittaamattoman arvokas. On kohtuutonta syyttää SRVA-henkilöstä vastuuttomiksi, kun he eivät suostu käyttämään koiriaan ylitiheiksi muodostuneilla susialueilla.

 

Lisätietoja:

Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piiri

Puheenjohtaja Antti Kuivalainen

0405665504

 

antti.kuivalainen@metsastajaliitto.fi