Liittokokous kuulumisia

METSÄSTÄJÄLIITON HALLITUS EROSI LUOTTAMUSPULAN VUOKSI

Metsästäjäliiton syysliittokokous pidettiin Porissa lauantaina 19.11. Liittokokous ei ollut tyytyväinen liiton johdon ja hallituksen toimintaan ja niistä saatuihin selvityksiin. Liittokokous antoikin puheenjohtajalle ja hallitukselle epäluottamuslauseen. Päätöksen takana oli 9 piiriä liiton 16 piiristä sekä selkeä äänten enemmistö. Epäluottamuksen taustalla oli jo jonkin aikaa jatkunut tyytymättömyys johtamiseen sekä erityisesti hallituksen kyvyttömyyteen ratkaista metsästäjäliiton toimistolla jo vuosia jatkunutta työilmapiiriongelmaa. Epäluottamuslausetta ei anneta heppoisin perustein, vaan kyseessä on todelliset ongelmat.

Kenttä on puhunut, demokratia on toiminut, jäsenen ääntä on kuultu. Nyt pitää katsoa eteenpäin.

Metsästäjäliitto on vahva toimija myös tulevaisuudessa. Liitto on suurin metsästysharrastuksen edunvalvoja ja kaikkien suomalaisten metsästäjien tuki. Metsästäjäliitto puolustaa suomalaista eräkulttuuria. Luonto- ja eräharrastuksessa on alueellisista olosuhteista ja perinteistä johtuvia eroja, jotka huomioidaan toiminnassa. Metsästysharrastus on jokaisen naisen ja miehen sekä jokaisen tytön ja pojan ”jokamiehen mahdollisuus”. Metsästysseurat ovat harrastuksemme kivijalka joiden toimintaa metsästäjäliitto tukee koulutuksella ja jäsenpalveluilla. Yhteinen tavoitteemme on, että Suomi on suuri riistamaa.

Metsästäjäliiton toiminnassa korostuvat avoimuus, oikeudenmukaisuus, rehtiys, laaja asiantuntijuus ja luottamus. Arvostamme kaikkia tasapuolisesti. Kaikki mukana olevat kokevat olevan samaa perhettä. Puhallamme yhteen hiileen. Metsästäjäliitto jatkaa entistä vahvempana.

Polvijärvellä 21.11.2016

Antti Kuivalainen

Puheenjohtaja, SML/P-K:n piiri

0405665504

*********

Metsästäjäliiton korkein päättävä elin on liittokokous. Jokaisella liiton 16 piirillä on edustus liittokokouksessa. Piirien äänimäärä on jäsenmäärän mukainen. Syysliittokokouksen keskeisimmät tehtävät ovat toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen ja erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta. Vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen 10 jäsenestä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Hallituksen valinnan lisäksi liittokokouksen velvollisuus on valvoa hallituksen toimintaa. Toimiiko hallitus liittokokouksen eli jäsenistön päätösten ja tahdon mukaisesti? Tämä vastuu jää helposti vähemmälle huomiolle.