Piirin suurpeto asiamiehet

Pasi Parviainen ja Ari Turunen on nimetty suupeto asiamiehiksi

Susikeskustelu tiivistyy. Susikannasta ja sen rakenteesta esitetään taas erilaisia, totuuteen pohjautumattomia, väitteitä. Sudenhoidon kannalta välttämätön kannanhoidollinen metsästys halutaan lopettaa "huuhaa" väitteillä. 

Suden kantaseuranta ei onnistu pelkästään Tassujärjestelmän varassa. Erityisesti tiheällä reviirialueella jotka sijaitsevat osittainkin harvaan asutuilla alueilla tarvitaan täydentävää kenttätyötä. Susilaumojen ja niiden reviirien määrittäminen vääristyy, jos se tehdään pelkästään Tassujärjestelmän havainnoilla toimistopöydän ääressä. Lisäksi tarvitaan faktatietoa mm kannanhoidollisen metsästyksen, karkotusten ja poliisin määräyksestä tehtyjen poistojen vaikutuksista susien määrään ja käyttäytymiseen.

Suurpetoyhdysmiesten toimintaa halutaan tehostaa ja Metsästäjäliiton hallitus päättikin nimetä maakuntiin susiasiamiehiä. Susiasiamiesverkoston tehtävänä on seurata maakunnan susitilannetta. Kerätä tietoa susikannasta ja susien tekemistä vahingoista sekä pitää yhteyttä luonnonvarakeskukseen, riistakeskukseen ja poliisiin. Susiasiamies avustaa metsästysseuroja myös susien kaatolupien hakemisessa. 

Konfliktit susien kanssa ovat jälleen ajankohtaisia. Sudet lisääntyvät tehokkaasti ja lisääntymiskautena on tullut paljon uusia pentueita. Eräin paikoin susia on niin paljon, että niiden reviirit ovat kylki kyljessä. 

Suomen susikanta on niin runsas, että se kestää paljon nykyistä tehokkaamman metsästyksen.

Metsästäjäliitto pyrkii siihen, että sudesta tulee tavanomaisella tavalla metsästettävä riistaeläin, kuten karhusta ja ilveksestä. Vastuullinen susipolitiikka on sitä, että susikantoja säädellään tehokkaasti, jolloin myös susien tekemät vahingot minimoituvat. Ihmisen on oltava isäntä talossaan, ei suden. Paras keino hoitaa susikantaa on metsästää susia suunnitelmallisesti.

P-K:n suurpeto asiamiehiksi piirihallitus nimesi Pasi Parviaisen ja Ari Turusen. Lisäksi eri riistanhoitoyhdistysten alueille valitaan yhdysmiehet avustamaan suurpeto asiamiehiä.  Valitut henkilöt ovat kokeneita suurpetoyhdysmiehiä ja tuntevat paikalliset olosuhteet sekä ovat asiantuntijoita susiasioissa. 

Suurpet asiamiesten ja -yhdysmiesten keskeiset tehtävät Pohjois-Karjalassa ovat:

• suurpeto kannan ja -laumojen/-reviirien aktiivinen kartoitus. 

• yhteydenpito alueensa yhdysmiehiin suurpeto tilanteen kartoittamiseksi

• suurpetojen tekemien vahinkojen seuranta ja kirjaaminen

• yhteydenpito LUKEn, riistakeskukseen ja poliisiin. Yhteistyö rhy:n kanssa

• informointi tärkeissä suurpetoihin liittyvissä asioissa

• seurojen tiedottaminen ja  suupetojen petokannoista 

Verkoston keskeinen tehtävä on ylläpitää reaaliaikaista ja todenmukaista suurpeto tilannekuvaa! Asiamiehet kartoittavat myös suurpetojen käyttäytymisessä tapahtuneita/tapahtuvia muutoksia.

Metsästäjäliiton toimisto avustaa suurpeto asiamiehiä heidän työssään. 

Pasi Parviaisen vastuualue on Kesälahti, Kitee, Rääkkylä Tohmajärvi, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Juuka.

Ari Turusen vastuulle kuuluu Joensuu, Tuupovaara, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes ja Valtimo

Piirin suurpeto asiamiehet tavoittaa puhelimitse Pasi Parviainen 050 300 8368 ja Ari Turunen 050 436 4454 heille voi ilmoittaa havainnoista, vahingoista ja läheltä piti tapauksista.

Lisätietoja

Markku Kejonen 

Toiminnanjohtaja

Pajupuuntie 7

80330 Reijola

0405110298