Metku – eräpalveluiden kehittämishanke

Metku – eräpalveluiden kehittämishanke

Metku on Joensuun seudun ja Vaara-Karjalan Leaderin rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke. Hanketta hallinnoin Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri.

Metkun tarkoituksena on kehittää ja tuotteistaa pohjoiskarjalaisia ympärivuotisia erä- ja luontopalveluita ja tätä kautta parantaa metsästysseurojen ja kylien toimintaedellytyksiä, tukea olemassa olevia matkailualan yrityksiä sekä luoda uutta yrittäjyyttä. Erä- ja luontomatkailussa on lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia, josta metsästys on vain yksi osa.

Erämatkailu lisää sekä välillisesti että suoraan ihmisten toimeentulomahdollisuuksia syrjäseuduilla. Se ei tuota tuloja ainoastaan matkailualan yrittäjille, vaan myös laajemmin koko alueelle kun matkailijat käyttävät lähialueen palveluita. Erämatkailu voi tuottaa myös uutta, erämatkailua tukevaa yrittäjyyttä, joka voi liittyä esimerkiksi hoivapalveluihin, opaspalveluihin, konsulttipalveluihin, riistanhoitoon tai vaikkapa talonmiespalveluihin.

Eräpalveluiden kehittämistä varten toteutetaan erilaisia pilottikokeiluja Ilomantsin, Lieksan ja Enon alueella. Tapahtumissa lähdetään liikkeelle potentiaalisten erämatkailuasiakkaiden tarpeista ja paikkakunnan voimavaroista. Pilottikokeiluista saadun tiedon pohjalta rakennetaan uudenlaisia yhteistoimintamalleja ja matkailupalvelukonsepteja, joita myös muut kuin pilottihankkeissa mukana olevat erämatkailuyritykset ja metsästysseurat voivat myöhemmin hyödyntää.

 

Hankkeen kesto: 16.5.2016–15.5.2018

 

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Antti Kuivalainen, puheenjohtaja, Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri

antti.kuivalainen(at)metsastajaliitto.fi

 

Markku Kejonen, toiminnanjohtaja, Suomen Metsästäjäliiton Pohjoiskarjalan piiri

markku.kejonen(at)metsastajaliitto.fi

 

Kaisa Huttunen, tutkija ja projektityöntekijä

hannakaisa.huttunen(at)gmail.com

Ensimmäinen palaveri jatkohankkeen osalta Enossa.