Onkamon Metsäatysseuralle luonnonvaraisen riistan käsittelyyn elintarvikehuone

Onkamon  Metsästysseuralle on valmistunut otsikossa mainittu tila, jossa seurat voivat käsitellä pyytämänsä riistan, karhu ja hirvet, myytävään kuntoon. Tilaa vuokraa Onkamon Erän åuheenjohtaja Pasi Parviainen, jonka kanssa voi sopia tilan käytöstä tarkemmin. Pasi tavoittaa numerosta 05064035.