Edunvalvontaa

Metsästäjäliiton jäsenyys tarjoa metsästysseurallenne paljon eilaisia palveluita, edunvalvontaa, koulutusta, jäsen etuja ja ajankohtaista tietoa.

Päivitetyt tiedot löytyvät tästä linkistä.

Piirin kyselyn tulokset löytyvät tästä.

Piirihallitus kiittää aktiivisesta osallistumisesta piirin kehittämiseen.

Tiedote: Suurpetopolitiikan arviointi käynnistyy

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut suurpetopolitiikan arvioinnin toteuttajaksi Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutin. Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka tarkoituksenmukaista, tuloksellista, vaikuttavaa ja tehokasta vuosina 2007 - –2012 toteutettu kansallinen suurpetopolitiikka on. Lisäksi listataan kehittämismahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota suurpetopolitiikan ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Arvioinnin tueksi asetetaan ohjausryhmä, johon tulee maa- ja metsätalousministeriön lisäksi edustajat ympäristöministeriöstä, sisäasianministeriöstä, Suomen riistakeskuksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta, Rajavartiolaitoksesta, Poliisihallituksesta, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen Luonnonsuojeluliitosta, WWF Suomesta, Paliskuntain yhdistyksestä sekä Saamelaiskäräjistä. Lisäksi ohjausryhmä kuulee myös muita asiantuntijoita työn aikana. Ohjausryhmän työtä johtaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Arvioinnin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta sen alustavia tuloksia käytetään jo syksyllä käynnistyvässä susikannan hoitosuunnitelman päivityksessä.